Asociacijos veiklos funkcijos

LIETUVOS KALĖJIMŲ KAPELIONŲ ASOCIACIJOS

VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI (FUNKCIJOS)

LKKA Įstatų II skyrius

Þ    Asociacijos veiklos tikslai yra šie:

 • koordinuoti asociacijos narių veiklą atsakant į suimtųjų, kalinių bei įkalinimo įstaigų darbuotojų dvasinius poreikius;
 • atstovauti ir ginti asociacijos narių, taip pat krikščioniškų religinių bendruomenių bei bendrijų interesus, susijusius su suimtųjų ir kalinių sielovados vykdymu jų resocializacija bei adaptacija visuomenėje;
 • padėti paruošti krikščioniškų religinių bendruomenių ar bendrijų deleguotus patarnautojus specifiniam darbui įkalinimo įstaigose atlikti kalėjimų kapeliono funkcijas;
 • neformalus religinis bei dorovinis ugdymas laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo vietose.

Þ    Siekdama savo tikslų, Asociacija įgyvendina šiuos uždavinius:

 • padeda suimtiesiems ir kaliniams spręsti iškilusius religinius ir etinius klausimus, pasirenkant krikščioniškas vertybes ir dorą gyvenimo būdą;
 • tarpininkauja tarp krikščioniškų religinių bendruomenių ar bendrijų ir įkalinimo įstaigų su tikslu padėti organizuoti religinius patarnavimus laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo vietose, pasitelkiant Asociacijos narius ar religinių bendruomenių deleguotus kompetentingus patarnautojus;
 • suimtajam ar kaliniui paprašius, organizuoja susitikimus su krikščioniškų religinių bendruomenių ar bendrijų dvasininkais, tenkina kalinio ar suimtojo dvasinius poreikius;
 • rengia Biblijos studijas ir aiškina Šventąjį Raštą;
 • organizuoja krikščionišką neformalųjį švietimą atskiroms suimtųjų ir kalinių kategorijoms (ligoniams, kurtiesiems, akliesiems ir kt.);
 • palaiko kalinių iniciatyvas organizuojant sporto varžybas, koncertus ir kitus kultūros renginius;
 • vykdo projektus, susijusius su suimtųjų ir kalinių socialine reabilitacija bei integracija į visuomenę po bausmės ar suėmimo atlikimo;
 • atstato suimtojo ir kalinio šeimos narių santykius;
 • platina religinę literatūrą, demonstruoja vaizdo ir garso įrašus įkalinimą bei suėmimą vykdančiose įstaigose;
 • teikia dvasinę ir moralinę pagalbą suimtiesiems ir kaliniams santykiuose su valdžios institucijomis;
 • Asociacijos narių veiklos tobulinimo procese rengia mokslinius–metodinius bei kitus renginius, kviesdama lektorius ir pranešėjus iš Lietuvos bei užsienio šalių švietimo ir kitų institucijų, įstaigų bei organizacijų;
 • dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose susitikimuose, konferencijose, simpoziumuose.

1 komentaras »

Dar nėra komentarų.

Šio įrašo komentarų RSS srautas. Citatos URL

Rašyti komentarą

Norėdami komentuoti, turite prisijungti.