Nuorodos

Tarptautinis kongresas nuteistųjų sielovados klausimais Vienoje (Austrija) 2009 m. rugsėjo 21-24 dienomis

http://www.btz.lt/article/articleview/2717/1/16/

Išsami tarptautinio kongreso darbotvarkė (vokiečių kalba):

http://www.gefaengnisseelsorge.at/cms/index.php

Tarptautinio kongreso santrauka (vokiečių kalba):

http://www.reformiert-info.de/4430-0-8-2.html

Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos 2007 metų kasmetinis atviras visuotinis susirinkimas

http://www.btz.lt/article/articleview/614/1/380

Kitos nuorodos į Lietuvos tinklapius:

Þ    Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos

http://www.kalejimudepartamentas.lt/

Þ    Lietuvos Respublikos suėmimo ir įkalinimo įstaigos

http://www.kalejimudepartamentas.lt/?item=sk_pavald&lang=1

Þ    Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas

http://www.lrkt.lt/

Nuorodos į užsienio šalių tinklapius:

Þ

Þ    Tarptautinė kalėjimų kapelionų asociacija,

International Prison Chaplains’ Association (IPCA)

http://www.ipcaworldwide.org/

Þ    Vienos Evangeliškoji sielovada, Austrija

Evangelische Gefängnisseelsorge Wien (EGW)

http://www.gefaengnisseelsorge.at/leitbild.php

Þ    Vienos Evangeliškoji Akademija, Austrija

Evangelische Akademie Wien (EAW)

http://www.evang-akademie.at/

Þ    Evangeliškosios Miuncheno pagalbos nusikaltusiesiems organizacija, Vokietija

Evangelische Straffälligenhilfe München

http://www.ehrenamt-im-strafvollzug.de/muenchen.htm

Þ    Vokietijos Evangeliškosios sielovados įkalinimo įstaigose studija

Die Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland

http://www.gefaengnisseelsorge.de/