Apie mus

Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija (LKKA) – nepolitinis, savarankiškas, nesiekiantis pelno ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Asociacijos tikslas – jungti, ruošti ir visapusiškai remti šalies kalėjimų kapelionus, kuriuos deleguoja krikščioniškos religinės bendruomenės ir bendrijos dirbti įkalinimo įstaigose, tenkinti kalinių ir personalo dvasinius poreikius.

Asociacija suteikia specifinių žinių  apie kalėjimo kapelionų kaip krikščionių patarnautojų pareigas, atsakomybę ir kitus svarbius ypatumus. Tam tikslui organizuojami nuolatiniai teminiai seminarų ciklai, konferencijos ir kiti įvairūs projektai, kurie kelia kapelionų kompetenciją ir profesionalumą.

Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija skleidžia (pristato) tarptautinę kalėjimų kapelionų  ir savanorių patirtį. Atstovauja asociacijos narių bei juos delegavusių krikščionių religinių bendruomenių ir bendrijų interesams, susijusiems su nuteistųjų ir kardomųjų, taip pat įkalinimo įstaigų personalo religiniu ir doroviniu ugdymu.

Asociacija koordinuoja savo narių veiklą šalies įkalinimo įstaigose, rengia ir vykdo įvairius socialinę atskirtį mažinančius projektus. Teikia informaciją ir konsultacijas dėl išėjusių į laisvę nuteistųjų reintegracijos, reabilitacijos ir adaptacijos. Ragina šalies krikščionių bendruomenes melstis už kalinius, aukoti jų reikmėms, prisijungti prie Asociacijos vykdomų projektų ir tapti jos partneriais.

Krikščionybė žino, kaip sumažinti nusikalstamumą ir padėti prasikaltusiam atsisakyti nusikalstamo gyvenimo būdo.

Kodėl mes susibūrėme
Ši idėja gimė pasitinkant 2000-uosius metus, kai Lietuvos įkalinimo įstaigos buvo perpildytos nuteistųjų – jų buvo apie 12 tūkst. (dabar apie 8 tūkst.), o LR BVK buvo paremtas sovietiniais perauklėjimo metodais ir nebeatitiko laikmečio reikalavimų. Krikščionių religinių bendruomenių veikla įkalinimo įstaigose buvo padrika, neturėjo koordinacijos. Kiekviena bendruomenė darė tai, ką manė esant teisinga. Vienoje įkalinimo įstaigoje tarnavo kelių bendruomenių atstovai po keletą kartų per savaitę, o kitose nė karto per mėnesį, ir panašiai.

Todėl 2002 m. liepos 17 d. Vilniuje, Kaimelio g. 31a., Vilniaus krikščionių bendruomenės „Biblijos kelias“ maldos namuose įvyko šalies krikščionių bendruomenių kalėjimų tarnautojų, kurie jau skelbė nuostabią Evangelijos žinią įkalinimo įstaigose, steigiamasis susirinkimas. Jame buvo nutarta įsteigti visuomeninę organizaciją, kurios tikslas – teikti krikščionišką tarnavimą kaliniams ir nešti jiems Dievo meilę per evangelizmą, mokinystę ir sielovadą.

Ryškiausios tarnavimo istorijos datos

 • 2002 m. rugsėjo 17d. LR Teisingumo ministerijoje įregistruota visuomeninė organizacija Krikščionių asociacija „Tarnavimas kaliniams“.
 • 2003 m. pirmąjį pusmetį vyko intensyvus Asociacijos narių mokymas, organizuota kelionė į Latvijos Respublikos kalėjimus susipažinti su ten veikiančia kapelionyste.
 • Nuo 2003 m. birželio  01 d. asociacijos narių tarnystė įkalinimo įstaigose tapo kryptinga ir organizuota.
 • 2004 m. gruodžio 04 d. pakeistas pavadinimas į Lietuvos kalėjimų kapelionų asociaciją.
 • 2004m. rugpjūčio mėn. Taline pirmą kartą dalyvavome IPCA organizuojamoje Europos šalių kalėjimų kapelionų asociacijos konferencijoje.
 • 2005m. rugpjūčio mėn. du LKKA nariai nuvyko į IPCA pasaulinę kalėjimų kapelionų asociacijos konferenciją Kanadoje.
 • 2007m birželio mėn. keturi Lietuvos kapelionai nuvyko į Šiaurės šalių kalėjimų kapelionų konferenciją Suomijoje
 • 2007m rugsėjo mėn. mus pakvietė dalyvauti Rusijos Federacijos visuotiname kalėjimų tarnautojų ir savanorių konferencijoje Sankt Peterburge. Delegavome tris Asociacijos narius.

Asociacijos nariai atstovauja šioms krikščionių bendruomenėms ir bendrijoms:

 1. Vilniaus krikščionių bendruomenei „Biblijos kelias“.
 2. Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga:
 • Panevėžio „Gyvojo Dievo“ krikščionių bažnyčia;
 • Vilniaus evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė’;
 1. Kauno evangelikų krikščionių baptistų bendruomenė;
 2. Kauno krikščionių baptistų bendruomenė „Geroji Naujiena“’;
 3. Kauno evangelijos tikėjimo krikščionių bendruomenė „Išgelbėjimo Uola“.