Projektai

Angelų kalėdinė eglutė

Šis projektas vykdomas nuo 1982m. JAV.Tai bendras kalėjimų kapelionų ir Kalinių globos draugijos, bei krikščioniškų bažnyčių bendradarbiavimo vaisius. Angelų kalėdinė eglutė palietė daugiau nei 6 mln. vaikų per tūkstančius mylinčių ir veiklių bažnyčių. Šis skaičius vis auga ir tūkstančiai nuteistųjų prašymų kiekvienais metais registruojami kapelionų.

JAV 2mln. vaikų turi tėtį ar mamą kurie atlieką bausmę įkalinimo įstaigose, o kartais ir abu tėvai! Angelų eglutės tikslas pasiekti kiekvieną tokį vaiką atnešant jiems meilę ir Jėzaus Kristaus džiaugsmą.

Mes manome kad Lietuvoje t.p. yra nemažai vaikų kurių tėvelių laikinai nėra namuose ir būtų puiki proga juos pasveokinti nesančio tėvo ar motinos vardu su Kristaus gimimu.

Kaip tai turėtų vykti

Asociacijos kapelionai padalina anketas nuteistiesems kurie turi vaikų iki 16 m. ir sutinka (raštiškai pasirašo) kad jų vaikus pasveikins krikščioniškos bendruomenės savanoriai.

Nueistieji neturi turėti teismo sprendimo kuris draustų jiems turėti kontaktų su vaikais.

Surinktos kapelionų anketos padlinamos po krikščioniškas bendruomenes kurios sutiko dalyvauti šiame projekte. Bažnyčių kordinatoriai susisiekia su nuteistojo vaiko motina ar globėju. Surenka informaciją kokį poreikį vaikas turi ar kokią dovanėlę norėtų gauti.

Gautą informaciją kordinatoriai užrašo ant gražaus spalvoto poperiaus ir pakabina ant kalėdinės eglutės Maldos namuose ar ofise. Bažnyčių nariai išreiškę norą dalyvauti šiame projekte pasirenka vieną ar kelias spalvotas etiketes ir nuperka dovanėles. Dovanėlė turėtų susidėti iš dviejų dalių:

  1. žaisliuko ir salduminų;
  2. praktiško daikto reikalingo vaikui (šiltos kojinės, pirštinės ir kt.daiktai).

Nuteistųjų vaikus pasveikins speciali komanda kuri atvyks pas kiekvieną vaiką pasveikindama nesančio tėvo (motinos) vardu ir Kristaus gimimu.

Manome kad šis projektas tai puiki galimybė pademonstruoti Dievo meilę ir rūpestį žmonemis, nepaisant amžiaus, socialinės padėties.

„NAUJAS GYVENIMAS KRISTUJE“

Kasmetinės Šventės tikslą geriausiai atspindi jos leitmotyvas – „Naujas gyvenimas Kristuje”, į kurio slėpinį bei raidos ypatumus, tarnaujant kardomojo kalinimo įstaigose esantiems bei laisvės atėmimu nuteistiems asmenims, susirinkę pažvelgti ne tik įvairias krikščioniškas bendruomenes atstovaujantys Asociacijos nariai bei savanoriai, tačiau ir šventės svečiai – bausmės atlikimo metu Lietuvos pataisos įstaigose šį gyvenimą atradę asmenys. Alternatyvusis susirinkimo tikslas – krikščionio tapatybės įkalinimo įstaigose ryškėjimo sąlygų, dėsningumų bei iššūkių įvardinimas ir jų probleminė analizė. Atvirojo susirinkimo objektas – bendravimas.
Susirinkimo uždaviniai: aptarti, įvertinti kapeliono veiklos poreikius ir sunkumus, pabrėžti šios tarnystės svarbą, vietą bei galimybes kitos krikščioniškos, veiklos kontekste.
Šventės tikslų bei uždavinių įgyvendinimo priemonės: pranešimai, giesmės, pamokslai, maldos, liudijimai, individualaus pobūdžio bendravimas, darbas mažose grupelėse, o taip pat – vaišės.

Šis renginys „Naujas Gyvenimas Kristyje“ yra atviras ir skiriamas visiems, kuriuos domina krikščionybės įtaka bei nusikalstamumo mažinimo būdai bei saugios visuomenės formavimas.